15. 02. 2018 Stretnutie SC s pestovateľmi v Patinciach
28. 02. 2018 Stretnutie PC s pestovateľmi v Trenčianskych Tepliciach
09. 04. 2018 Zasadnutie EGAC komisie v Bruseli, Belgicko
15. – 18. 05. 2018 45. kongres CIBE v Gente, Belgicko