Legislatíva

V priečinku legislatíva sa nachádzajú všetky nariadenia Rady a komisie EÚ a Nariadenia vlády SR, týkajúce sa trhu s cukrom a priamych platieb podľa roku ich uverejnenia v úradnom vestníku EÚ a Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

V príslušnom roku sú uvedené aj oznámenia uverejnené vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.