O nás

Z iniciatívy popredných pestovateľov cukrovej repy na Slovensku bolo dňa 24.1.1991 zvolané Zhromaždenie zástupcov pestovateľov cukrovej repy s cieľom založiť Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska, ktorý je dobrovoľným záujmovým združením a háji ich záujmy.

Na Zhromaždení zástupcov boli prejednané stanovy a Zväz bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 14.3.1991.

Za predsedu predstavenstva bol zvolený pán Ladislav Hučko z poľnohospodárskeho družstva v Senici a výkonným riaditeľom bol menovaný Ing. Milan Kotteš.

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska obnovil prerušenú spoluprácu s CIBE – Medzinárodným združením európskych pestovateľov cukrovej repy, ktoré je nevládnou neziskovou organizáciou uznanou Organizáciou spojených národov a mal štatút pozorovateľa do roku 1998, keď sa stal riadnym členom.
Československá republika bola v roku 1925 jedným zo zakladajúcich členov CIBE, ktoré sídlilo v Paríži 29 rue du Général Foy až do 30. augusta 2008 a
od 1. septembra 2008 je sídlom CIBE Brussel, Boulevard Anspach 111.

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.