Zvolené orgány

Predstavenstvo ZPCR SK (2020 – 2023)

 1. Ing. Robert Kovács – predseda ZPCR (KOVACS AGRO spol. s r.o. Hronovce)
 2. Ing. Igor Jakubička – podpredseda ZPCR (PD Devio Nové Sady)
 3. Ing. Stanislav Ferech – člen predstavenstva ZPCR (PD Nižná)
 4. Ing. Miroslav Gajda – člen predstavenstva ZPCR (PD Čachtice)
 5. Ing. Ivan Janiš – člen predstavenstva ZPCR (PD Mojmírovce)
 6. Jozef Kubica – člen predstavenstva ZPCR (PD Blatné)
 7. Ing. Peter Martinovič – člen predstavenstva ZPCR (SLOV-MART, s.r.o. Kátlovce)

Dozorná rada ZPCR SK (2020 – 2023)

 1. Ing. Vladimír Sedlák (SELEKT VŠÚ, a.s.)
 2. Ing. Jaroslav Jaško (PPD Rybany)
 3. Ing. Ivan Moravčík (Poľnohospodár Nové Zámky a.s.)

Zmiešaná komisia Slovenských cukrovarov, s.r.o. (2020 -2023)

 1. Ing. Robert Kovács (KOVACS AGRO spol. s r.o. Hronovce)
 2. Ing. Marcel Kollár (POD Abrahám)
 3. Jozef Kubica (PD Blatné)
 4. Ing. Peter Martinovič (SLOV-MART, s.r.o. Kátlovce)
 5. Ing. Jozef Mészáros (AGRO Jatov s.r.o.)
 6. Ing. Erik Ivanič (Donau farm Kalná, s.r.o.)
 7. Ing. Peter Závodský (ZPCR)

Zmiešaná komisia Považského cukru, a. s. (2020 -2023)

 1. Ing. Miroslav Gajda (PD Čachtice)
 2. Ing. Stanislav Ferech (PD Nižná)
 3. Ing. Igor Jakubička (PD Devio Nové Sady)
 4. Ing. Jaroslav Jaško (PPD Rybany)
 5. Ing. Vladimír Sedlák (SELEKT VŠÚ, a.s.)
 6. Ing. Jozef Otajovič (PD Chtelnica)
 7. Ing. Peter Závodský (ZPCR)