Maloparcelkové pokusy 2017

ÚKSÚP Beluša

ÚKSÚP Veľké Ripňany

Maloparcelkové pokusy 2018

ÚKSÚP Veľké Ripňany