Priemerné hodnoty jednotlivých ukazovateľov skúšaných odrôd v rokoch 2009 – 2011

Úroda buliev

Cukornatosť

Úroda polarizačného cukru

Výťažnosť rafinády

Úroda bieleho cukru

Indexy odrôd