Maloparcekové pokusy

 

Lokalita : ÚKSUP Veľké Ripňany

 

Spolupráca :

Považský cukor a.s.

Slovenské cukrovary s.r.o.

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska

 

Výsledky odrôd

Indexy odrôd

Informácie o pokuse